Shiatsu Praktijk

Welkom op mijn website, beste bezoeker.

Mijn praktijk richt zich op heling van de gehele mens.  Het kan zijn dat je met een specifieke klacht komt, maar dat er eerst andere stappen gezet moeten worden vooraleer we aan de heling van die klacht komen.  Hoe lang dit traject duurt, is afhankelijk van verschillende factoren: hoe lang sleept de klacht al aan?  Hoe hardnekkig is de klacht?  In hoeverre bent u zelf bereid om deel uit te maken van en actie te ondernemen in het genezingsproces?  Hoe frequent is het voor u mogelijk om behandeld te worden?  Indien problemen met dit laatste kunnen we altijd wel een consensus  vinden.

In onze Westerse maatschappij zijn wij gewend dat iemand of iets buiten ons, onze klachten voor ons oplossen.  Een pijnstiller tegen de hoofdpijn i.p.v. de oorzaak aan te pakken.  Een spuit tegen de griep i.p.v. onze voeding en leefwijze aan te passen zodat ons immuunsysteem versterkt.  (Waarmee ik niet wil zeggen dat mensen geen griepspuit zouden mogen krijgen!)  Stramme spieren moet een masseur of kinesist losmaken i.p.v. zelf de juiste bewegingsvorm te integreren in het eigen leven en zo al veel van de stramheid zelf weg te werken.  Wij nemen veel te weinig verantwoordelijkheid voor de klachten en kwalen die wij hebben. 

 

Shiatsu, massage, healing, werken met energieën is allemaal mijn passie.  Mensen helen mijn roeping.  Het is echter een wisselwerking tussen mij en de klant.  Ik kan adviezen, tips en oefeningen geven waarvan ik weet dat de klant er baat bij heeft, als de klant ze niet integreert in het genezingsproces, boeken we veel minder tot steeds tijdelijke vooruitgang. 

Als iemand met een hardnekkige kwaal enkel bereid is om de 5 weken te komen, zal het ook niet helpen.  Vooral in de beginperiode is het aangewezen om wekelijks of tweewekelijks behandeld te worden.  Later in het parcours wordt dit geleidelijk afgebouwd en kan u verder met onderhoudsbeurten, die maandelijks tot 5-wekelijks gebeuren.

Mijn stokpaardje is energie aanvoelen.   De meeste mensen hebben last met aanvoelen van hun fysieke lichaam en hebben bijgevolg geen bewust aanvoelen van hun eigen energiebanen.  Ik begrijp dan ook dat de dingen die ik zeg misschien niet meteen een platform vinden in uw beleving.  Ik probeer steeds mijn bevindingen zo duidelijk mogelijk te maken naar u toe.  Begrijp aub dat ik na vele jaren ervaring en studies tot dit punt ben gekomen en daarom niet alles totaal zal kunnen verduidelijken voor u.  Het is ook niet nodig dat u begrijpt wat ik voel.  Hetgeen wel belangrijk is, is dat u weet en begrijpt wat u in uw leven kan doen om meer evenwicht te brengen in uw energetisch systeem opdat ook uw fysieke lichaam in betere conditie komt.  Ik zal steeds naar waarheid spreken.  Als ik iets niet weet, zeg ik u dat ook zo.

Misschien ben ik niet de persoon die u kan helpen.  Na 3 behandelingen evalueren we de situatie even en beslissen we om verder te gaan of niet.  Misschien verwijs ik u naar een ander instituut voor dieper onderzoek.  Allemaal mogelijk.  Ik benader u in alle eerlijkheid en integriteit  en verwacht dat ook van mijn klanten.

Ik maak steeds de tijd vrij die nodig is.  Een sessie kan best uitlopen, indien u daar zelf de tijd voor heeft.  Ik ga u ook veel vragen stellen.  Afstemmen op elkaar vind ik belangrijk, evenals een goede vertrouwensband.  

Indien u nog vragen heeft, contacteer mij via http://www.ynis.be/contacteer-ons/

Misschien tot gauw!